powrót

17 luty 2020

Szkolenie dla PZFD: Kary umowne

Nasi prawnicy kolejny raz szkolić będą członków poznańskiego oddziału Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Tematem najbliższego szkolenia, które odbędzie się 25 lutego 2020 roku w Poznaniu, będą kary umowne. Na szkoleniu uczestnikom przybliżona zostanie tematyka kar umownych, a prelegenci wskażą, jak taką karę skutecznie zastrzec w umowie oraz jak się przed nią bronić. Podczas szkolenia zostaną także omówione najczęstsze błędy i nieprawidłowości w zakresie formułowania postanowień umownych. Spróbujemy również odpowiedzieć na pytanie, czy w sektorze prywatnym w ogóle warto stosować mechanizm kar umownych.