powrót

15 marca 2019

Sprzedaż spółki z branży IT

Z przyjemnością informujemy, że w marcu 2019 zakończyliśmy z sukcesem proces sprzedaży wszystkich udziałów spółki z o.o., działającej w branży IT, na rzecz niemieckiego nabywcy. Zespół transakcyjny Kancelarii w składzie Przemysław Musioł, Karolina Durbacz i Franciszek Horała reprezentował sprzedających, inwestora w tym procesie wspierali doradcy z Bird&Bird oraz Deloitte.


Proces sprzedaży udziałów był dwuetapowy. Pierwszy etap obejmował przygotowanie i negocjowanie dokumentacji transakcyjnej i zakończony został podpisaniem umowy sprzedaży udziałów. Drugi etap zakładał spełnienie się warunków, od których uzależnione zostało przeniesienie udziałów na kupującego.