powrót

18 czerwca 2019

Sprzedaż nieruchomości komercyjnych

Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy proces sprzedaży dwóch nieruchomości komercyjnych położonych w Poznaniu, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Sprzedaż poprzedzona była zawarciem umowy warunkowej – pod warunkiem pozytywnego wyniku audytu stanu prawnego i stanu faktycznego nieruchomości. Przedmiotem transakcji były również decyzje administracyjne umożliwiające realizację inwestycji mieszkaniowej na co najmniej 15.000 m2 mieszkań. Reprezentowaliśmy naszego Klienta, podmiot z branży deweloperskiej, w trakcie całego procesu sprzedaży nieruchomości. Zespół transakcyjny Kancelarii stanowili Agata Pawlak-Jaszczak, Olga Sawastian-Lipska oraz Przemysław Musioł. Gratulujemy naszemu Klientowi oraz kupującemu, będącemu spółką Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.