powrót

24 lutego 2023

PRS – nowe oblicze najmu mieszkań?

Rosnące ceny mieszkań oraz wysokie stopy procentowe obniżają zdolność kredytową indywidualnych nabywców lokali mieszkalnych. Jednocześnie, już dziś lukę mieszkaniową szacuje się na co najmniej 800 tys. – 1 mln lokali.  Odpowiedzią na to może być rozwój sektora PRS, czyli najmu instytucjonalnego. W jakiej formule realizować inwestycje PRS? Na jakich gruntach można lokalizować inwestycje PRS? Jakie zalety ma umowa najmu instytucjonalnego? Zapraszamy na nasz blog!

 

Przejdź do bloga