powrót

31 października 2018

Połączenie transgraniczne

Z przyjemnością informujemy, że dzisiaj zakończyliśmy proces połączenia transgranicznego. Doradzaliśmy spółce przejmującej - polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością działającej w branży deweloperskiej, która połączyła się z cypryjską spółką. W rezultacie połączenia doszło do przejęcia wszystkich praw i obowiązków przysługujących spółce cypryjskiej przez spółkę polską.

 

Zespół transakcyjny Kancelarii doradzał oraz koordynował czynności w trakcie całego, trwającego kilka miesięcy, procesu połączenia. Byliśmy odpowiedzialni za sporządzenie dokumentów wymaganych przez przepisy prawa polskiego i unijnego, prowadzenie postępowań przed polskim sądem rejestrowym, sprawny obieg dokumentów i ich tłumaczeń. Transgraniczny element połączenia wymagał szczególnie sprawnej koordynacji dokonania wymaganych prawem ogłoszeń, działań zarządów spółki polskiej i cypryjskiej, czynności podejmowanych przez wspólników, a także prac innych wspierających proces doradców, w tym cypryjskiej kancelarii prawnej.

 

Wpis połączenia został dokonany w polskim rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego, co znacznie ułatwi polskiej spółce przejmującej ujęcie skutków połączenia.