powrót

29 stycznia 2018

Nieruchomość ze zbiornikiem wodnym a pierwokup Skarbu Państwa

W myśl nowego Prawa wodnego Skarbowi Państwa przysługuje pierwokup nieruchomości, na których znajdują się wody stojące. Jakich gruntów dotyczy to ograniczenie? Czy właściciele stawów hodowlanych lub oczek i otwartych zbiorników wodnych mają się czego obawiać?

 

Przejdź do bloga