powrót

26 sierpnia 2022

Farma fotowoltaiczna a warunki zabudowy

Kwalifikacja farmy fotowoltaicznej na tle przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wciąż budzi wiele wątpliwości. Brakuje jednolitego rozstrzygnięcia co do charakteru inwestycji i jej kwalifikacji. Jakie wymogi musi spełniać inwestycja by uzyskać decyzję o warunkach zabudowy? Z czego wynikają rozbieżności w ocenie charakteru inwestycji? Jakie konsekwencje ma przyjęcie poszczególnej kwalifikacji? Zapraszamy na nasz blog.

 

Przejdź do bloga