powrót

2 lipca 2024

Koniec okresu przejściowego

Wczoraj skończył się okres przejściowy pozwalający deweloperom na prowadzenie przedsięwzięć deweloperskich na zasadach wynikających z tzw. starej ustawy deweloperskiej.


Dla deweloperów, którzy do tej pory korzystali z dobrodziejstw okresu przejściowego, zmiany będą znaczne. Od dzisiaj każda umowa deweloperska musi odpowiadać wymogom stawianym przez nową ustawę. Dochodzi do tego m.in. obowiązek odprowadzania składki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny, a także obowiązek sporządzenia prospektu informacyjnego według nowego, bardzo rozbudowanego wzoru. Nowa ustawa deweloperska (w przeciwieństwie do starej) obejmuje swoim zastosowaniem także umowy przedwstępne sprzedaży gotowych lokali (tzn. posiadających PnU).


Jednocześnie do wykonania umów deweloperskich, które zostały zawarte do 1 lipca jeszcze na starych zasadach, nadal będziemy stosować przepisy ustawy z 2011 r. Będziemy więc mieć do czynienia z przedsięwzięciami deweloperskimi, które częściowo podlegać będą pod starą, a częściowo nową ustawę, dlatego umiejętność odpowiedniego poruszania się po dwóch reżimach prawnych będzie w ciągu najbliższych miesięcy kluczowa.