powrót

11 stycznia 2021

Cesja umowy deweloperskiej

Zawarcie umowy cesji może być korzystną finansowo transakcją dla zbywcy, jak i atrakcyjne dla nabywcy. Cesja umowy deweloperskiej jest sposobem na to by nabyć nieruchomość, która na rynku jest już niedostępna lub zdecydowanie droższa. Na czym polega cesja umowy deweloperskiej? Jakie niesie ze sobą ryzyko? Czy deweloper może nie wyrazić na nią zgody? 

 

Przejdź do bloga