powrót

19 grudnia 2017

ABC Transakcji: Lojalność i uczciwość w negocjacjach oraz odszkodowanie za ich brak

Zapraszamy na nasz blog. Kontynuujemy cykl ABC Transakcji. W pierwszym odcinku tego cyklu wskazywaliśmy, że w liście intencyjnym strony zobowiązują się do prowadzenia negocjacji lojalnie i uczciwie. W tym odcinku wyjaśnimy, co w sytuacji, gdy strona nie wywiązuje się z tego zobowiązania. Przykładowo, inwestor w toku negocjacji dowiaduje się, że interes stał się dla niego niekorzystny, ale przedłuża negocjacje i mnoży problemy, utrzymując drugą stronę w przekonaniu, że nadal dąży do zawarcia umowy.

 

Przejdź do bloga