powrót

13 września 2022

"Ważny interes" a zgoda KOWR na zbycie ziemi przed upływem 5 lat

Nabywając nieruchomość rolną kupujący zobowiązują się do wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, w tym m.in. do niezbywania i nieoddawania w posiadanie innym podmiotom nabytej nieruchomości rolnej przez okres 5 lat. Często jednak scenariusze pisane przez życie uniemożliwiają realizację pierwotnych planów dotyczących nabytej nieruchomości rolnej i zmuszają do podjęcia trudnych decyzji. Jak uzyskać zgodę KOWR na sprzedaż ziemi opierając się na tzw. uzasadnionym ważnym interesie i interesie publiczny?

 

Przejdź do bloga