Piotr Furmaga

of counsel
radca prawny

 

Szeroko rozumiane prawo nieruchomości to główny obszar mojej praktyki zawodowej, nieprzerwanie od lat studenckich, gdy nawiązałem współpracę z kancelarią radcowską prowadzącą obsługę prawną grupy spółek z branży deweloperskiej realizujących inwestycje komercyjne w postaci obiektów
handlowo–usługowych wiodących sieci handlowych.

 

Posiadam bogate doświadczenie w doradztwie na rzecz Klientów na całym etapie procesu inwestycyjnego dotyczącego inwestycji komercyjnych, zarówno w zakresie zagadnień cywilnoprawnych, jak i administracyjnoprawnych, w tym obejmujące m. in. due diligence nieruchomości, transakcje sprzedaży nieruchomości (po stronie sprzedającej i kupującej) oraz analizy planowanych inwestycji pod kątem uwarunkowań przestrzennych i wymagań przewidzianych w prawie budowlanym oraz przepisach szczególnych. W ramach tej praktyki zawodowej reprezentuję Klientów w kontaktach z kontrahentami, negocjuję warunki, przygotowuję i opiniuję projekty kontraktów handlowych, a także zapewniam Klientom zastępstwo w toku postępowań przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi, w sprawach związanych z uzyskiwaniem decyzji potrzebnych przy realizowaniu inwestycji.

 

Pomagałem Klientom w procesie komercjalizacji obiektów handlowo–usługowych, zabezpieczając ich interesy w umowach najmu, zawieranych z prestiżowymi najemcami działającymi w branży spożywczej oraz odzieżowej i tekstylnej.

 

Wielokrotnie broniłem interesów Klientów w toku postępowań sądowych, w sporach o złożonych stanach faktycznych, zaistniałych w związku z nienależytym wykonywaniem zobowiązań umownych, w tym także w relacjach inwestora z wykonawcą oraz między wykonawcą a podwykonawcami.

 

Pomoc prawną świadczę w myśl zasady, że rolą radcy prawnego jest przedstawienie Klientowi sytuacji w taki sposób, aby Klient miał pełną świadomość ryzyk dotyczących danego przedsięwzięcia, albowiem tylko wówczas Klient może podjąć świadomą i przemyślaną decyzję biznesową.

  

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Specjalizacje

napisz maila powrót do zespołu