Mikołaj Nowak

asystent prawny

 

Interesuję się problematyką ochrony własności oraz realizacji roszczeń cywilnoprawnych, w szczególności w kwestiach dotyczących nieruchomości. Dotyczy to przede wszystkim uprawnień wynikających z rękojmi, roszczeń odszkodowawczych czy odpowiedzialności kontraktowej. W kręgu moich zainteresowań znajduje się również konstytucyjna ochrona praw podmiotowych, w tym jednej z najważniejszych dla naszego systemu prawnego i obrotu – własności prywatnej. Rozwijam się w kierunku coraz szerszej obsługi podmiotów w zakresie obrotu nieruchomościami. W ramach praktyk w kancelariach adwokackich oraz radcowskich miałem okazję pracy przy niejednokrotnie złożonych projektach z zakresu prawa cywilnego, karnego oraz administracyjnego.

 

Jestem studentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Piszę pracę magisterską w zakresie prawa konstytucyjnego. W trakcie studiów uzyskałem stypendium Rektora dla najlepszych studentów za bardzo dobre wyniki w nauce.

 

Język: angielski

Specjalizacje

napisz maila powrót do zespołu

Publikacje

7 września 2021

Nowelizacja ustawy o OZE - jak maluje się przyszłość zielonej energii

Blog

czytaj więcej