Łukasz Szczepaniak

aplikant adwokacki

 

Od 2014 r. stale zdobywam praktyczne doświadczenie w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego, prawa spółek oraz prawa nieruchomości. Pracując na co dzień z przedsiębiorcami staram się rozumieć ich potrzeby i wykorzystywać w sposób najbardziej praktyczny zdobytą wiedzę.

Interesuję się prawem handlowym, w tym w szczególności umowami gospodarczymi, a także prawem nieruchomości. Swoje zainteresowania poszerzam, o dziedziny prawa związane z kompleksową obsługą procesu inwestycyjno-budowlanego. Nie obce są mi również zagadnienia prawa własności intelektualnej i wpływ tej dziedziny prawa na obrót gospodarczy.

Jestem absolwentem studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Moja praca magisterska dotyczyła aspektów prawnych wnoszenia nieruchomości aportem do spółek celowych, ze szczególnym uwzględnieniem branży deweloperskiej.

Język: angielski

Specjalizacje

napisz maila powrót do zespołu

Publikacje

24 czerwca 2019

Inwestycje w zabytki – jakie kary za naruszenie prawa ochrony zabytków?

Blog

czytaj więcej

26 września 2017

Natychmiastowa wykonalność decyzji środowiskowej a pozwolenie na budowę

Blog

czytaj więcej