Kinga Nowak

adwokat
certyfikowany AML oficer

 

Od ponad dziesięciu lat zdobywam doświadczenia w projektowaniu i obsłudze struktur korporacyjnych, uwzględniając nie tylko aspekty prawne, ale również praktyczny wymiar ich stosowania. Wobec mnogości obowiązków publicznoprawnych nakładanych na przedsiębiorców ważnym jest, aby proponowany ład korporacyjny, był motorem, a nie hamulcem prowadzonej działalności. Przygotowywałam projekty międzynarodowych struktur korporacyjnych dla podmiotów z branż IT, spożywczej, górniczej, czy transportowej.


Moje szczególne zainteresowania zawodowe związane są z branżą IT. Doradzam zarówno dużym software house’om, jak i indywidualnym web developerom, nie tylko w zakresie obranej formy działalności, ale również przepływu praw autorskich, zawierania umów wdrożeniowych, serwisowych, zmiany modelu operacyjnego z licencyjnego na model usługowy. Pomagam również w sprawach dotyczących inwestycji w branży IT – od badania stanu prawnego danego projektu, ze szczególnym uwzględnieniem skuteczności nabycia praw autorskich, przez proces inwestycyjny (w ramach transakcji M&A, przygotowania umów inwestycyjnych), po komercjalizację i sprzedaż danego projektu. Wśród inwestorów, z którymi dotychczas pracowałam, dużą grupę stanowią web deweloperzy tworzący oprogramowanie przeznaczone do streamowania oraz twórcy prototypów nowych rozwiązań technologicznych.


Wielokrotnie brałam udział w transakcjach M&A. W swojej pracy łączę znajomość wzorców prowadzenia transakcji M&A, w tym przeprowadzania badań due diligence, z analizą środowiska, w jakim dany projekt biznesowy ma funkcjonować. 

 

Miałam okazję współtworzyć systemy AML/CTF oraz KYC wspólnie z zagranicznymi partnerami na długo przed wejściem w życie polskiej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W ramach AML/CTF zajmowałam się również przygotowywaniem dokumentacji wspierającej transakcje związane z obsługą rachunków bankowych w największych europejskich bankach.


W sierpniu 2017 roku uzyskałam tytuł zawodowy adwokata Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Wcześniej ukończyłam aplikację adwokacką w Poznaniu oraz studia prawnicze na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim. W roku 2019 uzyskałam certyfikat „Zaawansowany Certyfikowany AML Oficer". Jestem słuchaczem studiów podyplomowych „Prawo nowoczesnych technologii" organizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego.

 

Język: angielski

Specjalizacje

napisz maila powrót do zespołu

Publikacje

29 czerwca 2021

ABC Transakcji: Cena w transakcjach M&A

Blog

czytaj więcej

13 maja 2021

ABC Transakcji: Share deal vs. asset deal

Blog

czytaj więcej

22 marca 2021

Umowa inwestycyjna w IT – co powinna zawierać

Blog

czytaj więcej

23 lutego 2021

Ulga IP Box: Kłopoty z upgradami i aktualizacjami

Blog

czytaj więcej

12 lutego 2021

Ulga IP Box: Słabe umowy i brak praw autorskich

Blog

czytaj więcej

27 listopada 2020

Ulga IP Box: Opis stanu faktycznego na potrzeby interpretacji indywidualnej

Blog

czytaj więcej