Kinga Nowak

adwokat
certyfikowany AML oficer

 

Od ponad dziesięciu lat zdobywam doświadczenia w projektowaniu i obsłudze struktur korporacyjnych, uwzględniając nie tylko aspekty prawne, ale również praktyczny wymiar ich stosowania. Wobec mnogości obowiązków publicznoprawnych nakładanych na przedsiębiorców ważnym jest, aby proponowany ład korporacyjny, był sprzymierzeńcem, a nie hamulcem prowadzonej działalności. Przygotowywałam projekty międzynarodowych struktur korporacyjnych dla podmiotów z branż spożywczej, górniczej, transportowej.


Wobec szybszej implementacji europejskich przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu miałam okazję współtworzyć systemy AML/CTF oraz KYC wspólnie z zagranicznymi partnerami na długo przed wejściem w życie polskiej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W ramach AML/CTF zajmowałam się również przygotowywaniem dokumentacji wspierającej transakcje związane z obsługą rachunków bankowych w największych europejskich bankach. Stąd też naturalnym było, że po implementacji dyrektywy AML IV w polskim porządku prawnym, obszar AML/CTF stał się moim konikiem.


Wielokrotnie brałam udział w transakcjach M&A, począwszy od podpisania NDA, poprzedzających transakcję badań due diligence, poprzez uzyskanie zgód antymonopolowych, zakończywszy na wynegocjowaniu warunków umowy SPA. W swojej pracy łączę znajomość wzorców prowadzenia transakcji M&A, w tym przeprowadzania badań due diligence, z analizą środowiska, w jakim dany projekt biznesowy ma funkcjonować. Rozumiem biznes i potrafię dostosować do jego warunków projekty rozwiązań prawnych, sprawnie modyfikując podjęte działania w odpowiedzi na zmieniające się warunki.


W sierpniu 2017 roku uzyskałam tytuł zawodowy adwokata i zostałam przyjęta w poczet członków Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Wcześniej ukończyłam aplikację adwokacką przy ORA w Poznaniu oraz wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim. W roku 2019 uzyskałam certyfikat „Zaawansowany Certyfikowany AML Oficer".

 

Język: angielski

Specjalizacje

napisz maila powrót do zespołu