Katarzyna Nowak

asystent prawny

 

W ramach dotychczasowej kariery zawodowej związana byłam m. in. z Urzędem Miasta Poznania. Szczególnym przedmiotem moich zainteresować jest prawo cywilne, na które nakierował mnie wolontariat Poradni Prawnej, w który zaangażowałam się w ramach działalności uniwersyteckiej. W Poradni po raz pierwszy miałam okazję praktycznie zmierzyć się z zagadnieniami prawa cywilnego w ramach przygotowywanych opinii prawnych z tego zakresu. Aktualnie przygotuję pracę dyplomową nt. odpowiedzialności cywilnej Kościoła katolickiego za czyny niedozwolone podwładnych. Bliskie są mi zagadnienia związane z prawną ochroną zwierząt i polepszaniem ich dobrostanu, wkładam wiele zaangażowania w realizację tej pasji.

 

Jestem studentem V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Język: angielski

Specjalizacje

napisz maila powrót do zespołu