Justyna Gensler

prawnik
aplikant radcowski

 

Moje specjalizacje zawodowe skupiają się w kręgu prawa nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem obrotu nieruchomościami oraz szeroko rozumianego procesu inwestycyjnego. Dodatkowo, rozwijam swoje zainteresowania w kierunku prawa cywilnego i gospodarczego, w szczególności prawa kontraktowego oraz procesów gospodarczych.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam od pierwszych lat studiów pracując w kancelariach notarialnych, dzięki czemu od strony praktycznej poznałam procedurę nabywania i zbywania nieruchomości, proces związany z analizą i regulacją stanu prawnego nieruchomości, a także możliwości ich zabezpieczenia. Pracowałam również w poznańskich kancelariach radcowskich o zróżnicowanym profilu działalności, gdzie zajmowałam się obsługą prawną podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

 

Ukończyłam studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, broniąc pracy magisterskiej z zakresu prawa zobowiązań. W trakcie studiów uzyskiwałam stypendium Rektora dla najlepszych studentów za bardzo dobre wyniki w nauce. Od stycznia 2020 roku odbywam aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

 

Język: angielski

Specjalizacje

napisz maila powrót do zespołu