Jan Pabiszczak

prawnik
aplikant radcowski

 

Specjalizuję się w prawie spółek handlowych oraz w prawie zobowiązań. Ukończyłem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tematem mojej pracy magisterskiej była „Ochrona akcjonariusza spółki niepublicznej w ramach przymusowego wykupu akcji”. W prawie handlowym interesuję się restrukturyzacją organizacyjną spółek oraz rozwiązywaniem sporów zaistniałych pomiędzy wspólnikami.

 

W kręgu moich zainteresowań prawnych znajduje się również sporządzanie umów gospodarczych oraz tematyka procesów fuzji i przejęć przedsiębiorstw. W 2020 r. ukończyłem Studia Podyplomowe – „Fuzje i Przejęcia Przedsiębiorstw” organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. 

 

Doświadczenie zdobywałem w poznańskich kancelariach prawnych, w których zajmowałem się przede wszystkim sporządzaniem umów gospodarczych oraz bieżącą obsługą korporacyjną spółek.

 

Język: angielski

Specjalizacje

napisz maila powrót do zespołu

Publikacje

2 września 2021

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o.

Blog

czytaj więcej

19 kwietnia 2021

Oświadczenia i zapewnienia tzw. repy w umowie sprzedaży – trzy konsekwencje naruszenia

Blog

czytaj więcej

6 kwietnia 2021

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o.

Blog

czytaj więcej

3 marca 2021

Kara umowna „za zwłokę” - czy maksymalna wysokość kar musi być zawarta w umowie?

Blog

czytaj więcej

7 grudnia 2020

Odpowiedzialność wspólników spółki z o.o.

Blog

czytaj więcej