Igor Dudkiewicz

asystent prawny

 

Interesuję się prawem zobowiązań, w głównej mierze umowami prawa handlowego oraz umowami dotyczącymi obrotu nieruchomościami. W kręgu moich zainteresowań znajdują się również procesy przekształceń spółek oraz transakcje M&A.

 

Obszar moich zainteresowań obejmuje również komparatystykę prawniczą oraz system Common law. W 2020 r. ukończyłem kurs „Introduction to English Common Law” organizowany przez University of London.

 

W ramach dotychczasowego doświadczenia zawodowego w poznańskich kancelariach radcowskich i adwokackich miałem okazję doskonalić umiejętności i realizować projekty z wielu gałęzi prawa. Zajmowałem się bieżącą obsługą korporacyjną spółek oraz przekształceniami. Jestem współautorem książki o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Jestem studentem V roku prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę magisterską poświęciłem tematyce leasingu w ustawodawstwie polskim, brytyjskim oraz irlandzkim.

 

Język: angielski

Specjalizacje

napisz maila powrót do zespołu