Dominika Grabarczyk

prawnik
aplikant radcowski

 

Zajmuję się problematyką prawa nieruchomości i prawa budowlanego, a moja obecna praca skupia się głównie na wsparciu prawnym Klientów prowadzących działalność deweloperską oraz będących generalnymi wykonawcami bądź podwykonawcami robót budowlanych. Pomagam także osobom fizycznym – właścicielom nieruchomości (m.in. w postępowaniach sądowych o zasiedzenie czy też zniesienie współwłasności nieruchomości) oraz nabywcom lokali mieszkalnych.

 

Doświadczenie zdobywałam w poznańskich kancelariach radcowskich i adwokackich. Na samym początku mojej kariery brałam udział w projektach o zróżnicowanej problematyce prawnej, związanych głównie z kompleksową obsługą przedsiębiorców, a od kilku lat praktykuję w obszarze szeroko pojętego prawa nieruchomości i prawa budowlanego. Uczestniczyłam m.in. w procesach badania stanu prawnego nieruchomości i ich nabywania, wspomagałam deweloperów oraz podmioty prowadzące działalność w zakresie wynajmu lokali usługowych i mieszkalnych, a także byłam zaangażowana w spory budowlane.

 

Ukończyłam prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, broniąc pracę magisterską pt.: „Europejska spółka holdingowa – tworzenie i odpowiedzialność w zgrupowaniu spółek”, obejmującą swym zakresem problematykę odpowiedzialności w zgrupowaniu spółek, dla których podmiotem dominującym jest spółka europejska, utworzona w drodze zawiązania holdingu europejskiego. Od stycznia 2021 roku odbywam aplikację w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

 

Język: angielski

Specjalizacje

napisz maila powrót do zespołu

Publikacje

21 listopada 2022

Waloryzacja ceny w umowie deweloperskiej

Blog

czytaj więcej