Wycena oraz sprzedaż aplikacji i oprogramowania

Wartością projektu IT jest przede wszystkim pomysł twórców programu komputerowego, kodu źródłowego, aplikacji, itp. Nasze zadanie to prawne zabezpieczenie posiadanej przez klienta wartości już w trakcie organicznego budowania projektu, a w szczególności na etapie poszukiwania zewnętrznego wsparcia inwestycyjnego (np. Private Equity). Należy pamiętać, że budowa wartości finansowej każdego projektu wymaga nie tylko nakładów czasu i pracy, ale również uporządkowania praw własności intelektualnej i form własnościowych projektu. Tylko wtedy, gdy projekt ma zabezpieczone swoje najcenniejsze aktywa, ma realną wartość i jest gotowy do sprzedaży czy też na zaproszenie zewnętrznego inwestora.

 

Jesteśmy doświadczonym zespołem prawników transakcyjnych. Mamy na swoim koncie obsługę wielomilionowych transakcji, realizowanych dla klientów z różnych branż. Wspieramy klientów w transakcjach z udziałem małych inwestorów jak i dużych grup kapitałowych. Wykorzystując nasze doświadczenie, dedykujemy branży IT usługi kompleksowego wsparcia prawnego na każdym etapie procesu powstawania projektu IT. Od przygotowania projektu, poprzez jego komercjalizację, aż po pozyskanie dla projektu zewnętrznych inwestorów i jego sprzedaż. Zapewnimy też wsparcie niezbędne przy wycenie projektu, tak aby uzyskać rzetelną wiedzę o jego rynkowej wartości. Specjalizujemy się w tworzeniu kompletnych koncepcji transakcji, sporządzaniu umów inwestycyjnych i umów sprzedaży projektów, przedsiębiorstw, udziałów, akcji, szytych na miarę dla danego projektu.

 

Niezależnie od tego czy dopiero rozpoczynasz swoją przygodę z IT i układasz strukturę relacji pomiędzy współtwórcami, poszukujesz inwestorów zewnętrznych, czy komercjalizujesz bądź sprzedajesz swój projekt, oferujemy Tobie naszą pomoc między innymi w następujących obszarach:

 

Audyt prawny projektu

 

 • audyt praw własności intelektualnej - badanie przepływu praw pomiędzy wspólnikami, podwykonawcami, pracownikami, współtwórcami, a podmiotem realizującym projekt, badanie ważności przeniesienia tychże praw
 • badanie dokumentacji prawnej projektu, analiza zawartych umów (ze wspólnikami, pracownikami, kontrahentami, licencyjnych etc.)
 • raport z badania z rekomendacjami, wdrożenie zaleceń pokontrolnych 
 • uporządkowanie kwestii praw własności intelektualnej w umowach pomiędzy podwykonawcami, współtwórcami, pracownikami 
 • przygotowanie prawne projektu do pozyskania inwestorów, sprzedaży oraz wprowadzenia na rynek

Wycena oprogramowania i aplikacji

 

 • wyceny praw własności intelektualnej, kodów źródłowych, aplikacji, serwisów, programów komputerowych, ustalenie wysokości opłat licencyjnych, ustalenie ceny sprzedaży tych praw, ustalenia wartości aportowej praw na potrzeby wniesienia ich do spółek celowych, bądź negocjowania umów inwestycyjnych
 • wyceny przedsiębiorstw, w których główną wartością jest własność praw autorskich do produktów IT
 • doradztwo w zakresie wyboru optymalnej metody wyceny danego prawa

Przygotowanie koncepcji transakcji

 

 • ustalenie priorytetów transakcji - w zależności od potrzeb klienta cele mogą być nastawione np. na utrzymanie kontroli nad merytorycznym przebiegiem projektu bądź na zwiększenie jego dochodowości
 • stworzenie planu transakcji- przygotowanie modelu transakcji uwzględniającego relację pomiędzy potencjalnym inwestorem a właścicielem projektu, także na płaszczyźnie podatkowej
 • przeprowadzenie dla celów transakcji prawnego lub prawno-finansowego projektu od strony inwestora, prowadzenie due diligence od strony spółki lub wspólników, stworzenie koncepcji transakcji oraz wyjściowego stanowiska negocjacyjnego (term sheet, indicative offer, etc.), wsparcie w zakresie zakresu i skutków ujawniania informacji w ramach Virtual Data Room
 • doradztwo w zakresie koncepcji prawno-finansowej transakcji i Corporate Finance, w wyborze modelu transakcji (cały pakiet udziałów, pakiet większościowy lub mniejszościowy), a także mechanizmów ceny stałej lub zmiennej (price adjustment) i pakietów menadżerskich dla dotychczasowych udziałowców (opcje menadżerskie)

Obsługa prawna transakcji 

 

 • przygotowanie umów o zachowaniu poufności (NDA) oraz listów intencyjnych
 • przygotowanie treści umów inwestycyjnych, umów i statutów spółek celowych, innych koniecznych umów wewnętrznych np. umów o współpracy z instytucjami
 • sporządzenie treści umów i oświadczeń stanowiących zabezpieczenie transakcji
 • przygotowanie umów definitywnego przeniesienia praw do projektu
 • doradztwo prawne podczas negocjacji poszczególnych umów - bieżące wyjaśnianie klauzul umownych w zrozumiały dla klienta sposób, asystowanie podczas rozmów i negocjacji w zakresie prawnej strony przedsięwzięcia

Ułożenie optymalnej struktury kapitałowej, podatkowej i organizacyjnej

 

 • doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej, ułożenia relacji między wspólnikami oraz sposobu podejmowania decyzji, w tym przygotowanie aktów założycielskich i rejestracja w KRS
 • doradztwo w zakresie struktury kapitałowej prowadzonej działalności pod kątem odpowiedzialności za zobowiązania spółki, sposobu wniesienia praw własności intelektualnej lub kapitału inwestycyjnego, w tym także doradztwo podatkowej (w tym również ukierunkowanej na uzyskanie ulg B+R oraz IP-Box)

 

Specjaliści

Przemysław Musioł

wspólnik
radca prawny

 

przemyslaw.musiol@kniw.pl

skontaktuj się

Kinga Nowak

adwokat
certyfikowany AML oficer

 

kinga.nowak@kniw.pl

skontaktuj się

Franciszek Horała

radca prawny

 

franciszek.horala@kniw.pl

skontaktuj się