Służebność przesyłu

W naszej praktyce zajmujemy się problematyką urządzeń przesyłowych – zarówno z perspektywy przedsiębiorstw przesyłowych jak i właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości zajętych pod infrastrukturę przesyłową. Doświadczenie w doradztwie prawnym dla obu grup pozwala nam szerzej spojrzeć na dany problem.

 

Pomagamy przede wszystkim w uregulowaniu tzw. zaszłości dotyczących istniejącej infrastruktury sieciowej, jak również poszukujemy optymalnych rozwiązań w zakresie pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości dla nowo realizowanych inwestycji przesyłowych.

 

Nasza pomoc prawna w zakresie problematyki urządzeń przesyłowych obejmuje w szczególności:

 

  • reprezentowanie Klientów w sprawach dotyczących regulowania stanów prawnych urządzeń przesyłowych, zarówno na etapie negocjacji jak i w postępowaniach sądowych i administracyjnych (m.in. w zakresie ustanowienia służebności przesyłu, usunięcia lub zmiany lokalizacji urządzeń przesyłowych, zasiedzenia służebności przesyłu, zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości, wydania decyzji administracyjnych ograniczających sposób korzystania z nieruchomości)
  • sporządzanie opinii prawnych oraz rekomendacji z zakresu problematyki urządzeń przesyłowych (m.in. w przedmiocie oceny zasadności roszczeń oraz ustalenia statusu prawnego różnego rodzaju urządzeń przesyłowych)
  • doradztwo prawne w zakresie wdrażania rozwiązań zmierzających do uregulowania stanu prawnego w sposób zapewniający korzystanie z urządzeń przesyłowych oraz ich eksploatację
  • przygotowywanie, negocjowanie i opiniowanie dokumentów stanowiących podstawę czynności zawieranych pomiędzy właścicielami gruntów a przedsiębiorstwami przesyłowymi

Specjaliści

Jacek Łubecki

wspólnik
radca prawny

 

jacek.lubecki@kniw.pl

skontaktuj się

Agata Pawlak-Jaszczak

wspólnik
radca prawny

 

agata.pawlak@kniw.pl

skontaktuj się