Prawnik dla branży IT

Prowadzisz software house, agencje interaktywną, startup, działasz w pojedynkę lub w grupie programistów? Szukasz prawnika dla projektów IT? Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Ty tworzysz kod. My zabezpieczamy ramy prawne funkcjonowania Twojego przedsiębiorstwa i projektu. 

 

Nowe technologie informatyczne od dawna stanowią jedną z najprężniejszych branż. Dlatego nasze doradztwo prawne dla branży IT dedykowane jest zarówno twórcom dopiero co kiełkującego pomysłu, jak i projektom planującym komercjalizację lub sprzedaż. Tworzymy strukturę, w której Twój projekt będzie bezpiecznie wzrastał i rozwijał się, a w przypadku sprzedaży, postrzegany będzie jako atrakcyjny podmiot dla lokowania kapitału. 

 

Przygotujemy umowy cywilnoprawne zapewniające bezpieczny przepływ praw własności intelektualnej i praw autorskich pomiędzy współtwórcami, pracownikami i podwykonawcami. Zadbamy o kwestie związane z zachowaniem poufności i zakazów konkurencji przez pracowników i współpracowników. Jesteśmy specjalistami w zakresie prawnego zabezpieczania poufności projektów (umów NDA tj. non-disclosure agrement), szczególnie ważnej dla innowacyjnych rozwiązań pociągających za sobą zaawansowaną technologię oraz projektów, których twórcy zamierzają ubiegać się o uzyskanie patentu. 

 

Twórcom projektów, którzy planują ich komercjalizację, pozyskanie inwestora czy innego zewnętrznego źródła finansowania lub sprzedaż, oferujemy kompleksową obsługę transakcyjną. Przygotowujemy strukturę transakcji, mając na uwadze realizację indywidualnych priorytetów Klienta, analizujemy i reorganizujemy ramy prawne projektów na potrzeby ich wyceny, wspieramy Klientów na etapie negocjacji z inwestorem. Oferowane przez nas rozwiązania zawsze uwzględniają aspekty podatkowe transakcji. 

 

Kompleksowe doradztwo prawne nie może być dziś realizowane bez wsparcia zakresie prawa podatkowego. Dlatego firmom z branży IT oferujemy pełne wsparcie podatkowe w procesie ubiegania się o ulgę IP-Box i B+R. 

 

Sprawdź co dokładnie możemy dla Ciebie zrobić: 

 

Prawa własności intelektualnej 

 

 • audyt przepływu praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich
 • sporządzanie i weryfikacja już istniejących umów pomiędzy współtwórcami, podwykonawcami, pracownikami, w celu zapewnienia bezpieczeństwa praw do projektu
 • badanie ważności przeniesienia praw własności intelektualnej

Wycena i transakcje 

 

 • wyceny praw własności intelektualnej: kodów źródłowych, aplikacji, serwisów, programów komputerowych
 • ustalenie wysokości opłat licencyjnych, ustalenie ceny sprzedaży tych praw, ustalenie wartości praw na potrzeby wniesienia ich do spółek celowych, bądź negocjowania umów inwestycyjnych
 • wyceny przedsiębiorstw, w których główną wartością jest własność praw autorskich do produktów IT
 • doradztwo w zakresie wyboru optymalnej metody wyceny danego prawa

Przygotowanie struktury korporacyjnej 

 

 • doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej, ułożenia relacji między wspólnikami oraz sposobu podejmowania decyzji, w tym przygotowanie aktów założycielskich i rejestracja w KRS
 • doradztwo w zakresie struktury kapitałowej prowadzonej działalności pod kątem odpowiedzialności za zobowiązania spółki, sposobu wniesienia praw własności intelektualnej lub kapitału inwestycyjnego, w tym także doradztwo podatkowej (w tym również ukierunkowanej na uzyskanie ulg B+R oraz IP-Box)
 • doradztwo w zakresie prawno-finansowej struktury działalności, pozyskiwania kapitału Private equity i zawierania umów inwestycyjnych, zasad przystępowania i występowania ze struktury (lock-up, call option, put option, drag along, tag along, liquidation preference itp.)
 • doradztwo w zakresie sukcesji przedsiębiorstwa IT, wypracowanie planu sukcesji lub zabezpieczenia na wypadek tzw. nagłej sukcesji, uregulowanie zasad wstępowania i wykonywania praw spadkobierców wobec przedsiębiorstwa IT

Podatki 

 

 • doradztwo w zakresie możliwości uzyskania ulgi B+R
 • doradztwo w zakresie możliwości uzyskania ulgi IP-Box
 • pomoc przy wyborze struktury organizacyjnej realizującej założenia biznesowe i pozwalającej na pozyskanie ulg podatkowych dedykowanych branży nowych technologii 
 • pomoc przy reorganizacji ewidencjonowania czasu i wartości powstałych praw pod kątem skorzystania z ulg
 • pomoc przy w drożeniu rozwiązań podatkowych i księgowych związanych z ulgami B+R i IP-Box
 • sporządzenie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych prawa podatkowego

Umowy 

 

Przygotowywanie, sporządzanie, negocjowanie i analizowanie umów:  

 

 • NDA (umowy o poufności)
 • umowy inwestycyjne
 • umowy licencyjne
 • umowy przeniesienia praw autorskich praw majątkowych 
 • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach, których głównym aktywem są prawa własności intelektualnej
 • umowy regulujące stosunki pomiędzy współtwórcami, podwykonawcami, pracownikami

Specjaliści

Przemysław Musioł

wspólnik
radca prawny

 

przemyslaw.musiol@kniw.pl

skontaktuj się

Kinga Nowak

adwokat
certyfikowany AML oficer

 

kinga.nowak@kniw.pl

skontaktuj się