Prawnik dla branży IT

Prowadzisz software house, agencje interaktywną, startup, działasz w pojedynkę lub w grupie programistów? Szukasz prawnika dla projektów IT? Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Ty tworzysz kod. My zabezpieczamy ramy prawne funkcjonowania Twojego przedsiębiorstwa i projektu. 

 

Sprawdź co dokładnie możemy dla Ciebie zrobić: 

 

Transakcje w IT

 

 • audyt przepływu praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich
 • sporządzanie i weryfikacja już istniejących umów pomiędzy współtwórcami, podwykonawcami, pracownikami, w celu zapewnienia bezpieczeństwa praw do projektu
 • badanie ważności przeniesienia praw własności intelektualnej
 • wyceny praw własności intelektualnej: kodów źródłowych, aplikacji, serwisów, programów komputerowych
 • ustalenie wysokości opłat licencyjnych, ustalenie ceny sprzedaży tych praw, ustalenie wartości praw na potrzeby wniesienia ich do spółek celowych, bądź negocjowania umów inwestycyjnych
 • wyceny przedsiębiorstw, w których główną wartością jest własność praw autorskich do produktów IT
 • doradztwo w zakresie wyboru optymalnej metody wyceny danego prawa
 • doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej, ułożenia relacji między wspólnikami oraz sposobu podejmowania decyzji, w tym przygotowanie aktów założycielskich i rejestracja w KRS
 • doradztwo w zakresie struktury kapitałowej prowadzonej działalności pod kątem odpowiedzialności za zobowiązania spółki, sposobu wniesienia praw własności intelektualnej lub kapitału inwestycyjnego, w tym także doradztwo podatkowej (w tym również ukierunkowanej na uzyskanie ulg B+R oraz IP-Box)
 • doradztwo w zakresie prawno-finansowej struktury działalności, pozyskiwania kapitału Private equity i zawierania umów inwestycyjnych, zasad przystępowania i występowania ze struktury (lock-up, call option, put option, drag along, tag along, liquidation preference itp.)
 • doradztwo w zakresie sukcesji przedsiębiorstwa IT, wypracowanie planu sukcesji lub zabezpieczenia na wypadek tzw. nagłej sukcesji, uregulowanie zasad wstępowania i wykonywania praw spadkobierców wobec przedsiębiorstwa IT
 • przygotowanie koncepcji transakcji - struktury transakcyjne, umowy przedwstępne lub warunkowe (preliminary/conditional share transfer agreement), warunki transakcji, prawa pociągnięcia (drag along right), prawa opcji itp.
 • przygotowanie i negocjowanie dokumentów w całym procesie transakcyjnym, począwszy od listów intencyjnych, przez umowy przedwstępne i dokumenty dotyczące spełnienia warunków transakcji, kończąc na finalnych umowach sprzedaży
 • pomoc w zabezpieczeniu ceny sprzedaży, poprzez szczególne mechanizmy kontroli lub wypłaty ceny za udziały lub akcje

Umowy

 

 • umowy na wdrożenie softwere w systemach WATERFALL i AGILE
 • umowy o świadczenie usług w chmurze (SaaS, IaaS, PaaS)
 • umowy z zakresu rozwoju istniejącego już softwere (zawierające zasady odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy w tym klauzule de minimis, basket oraz liability cap, warunki gwarancji i rękojmi, różne systemy wynagrodzeń, w tym Fixed Price oraz Time&Material)
 • umowy outsourcingowe – zarówno w kontekście outsourcowania pojedynczych deweloperów, jak i specjalistycznych zespołów, umowy outsourcingu kompetencyjnego, outsourcing pojedynczych procesów jak również całych działów IT
 • ramowe umowy body leasingu programistycznego wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do zlecenia i rozliczenia konkretnych prac, uwzględniające specyfikę rozliczeń pomiędzy stronami
 • umowy outsourcingu aplikacji, w tym z obszaru SLA (Service Level Agreement)
 • umowy sprzedaży zespołów programistów z zabezpieczeniami gwarancyjnymi dotyczącymi zmian składu osobowego zespołu
 • umowy licencji i przeniesienia praw autorskich, doradztwo w zakresie wyboru najtrafniejszej formy transmitowania IP, ochrona know – how i baz danych, ochrona GUI, zmiany modeli licencyjnych na modele usługowe
 • transakcje obejmujące sprzedaży udziałów i akcji, jak również fuzje i przejęcia w spółkach, których głównym aktywem są prawa własności intelektualnej, spółek z obszaru nowoczesnych technologii i IT
 • umowy o poufności (NDA)
 • umowy o zakazie konkurencji w branży IT
 • umowy regulujące stosunki pomiędzy współtwórcami, podwykonawcami, pracownikami

Ulgi podatkowe

 

 • doradztwo w zakresie możliwości uzyskania ulgi B+R
 • doradztwo w zakresie możliwości uzyskania ulgi IP-Box
 • pomoc przy wyborze struktury organizacyjnej realizującej założenia biznesowe i pozwalającej na pozyskanie ulg podatkowych dedykowanych branży nowych technologii 
 • pomoc przy reorganizacji ewidencjonowania czasu i wartości powstałych praw pod kątem skorzystania z ulg
 • pomoc przy w drożeniu rozwiązań podatkowych i księgowych związanych z ulgami B+R i IP-Box
 • sporządzenie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych prawa podatkowego

Specjaliści

Franciszek Horała

radca prawny

 

franciszek.horala@kniw.pl

skontaktuj się

Hubert Norek

wspólnik
radca prawny

 

hubert.norek@kniw.pl

skontaktuj się

Publikacje

23 lutego 2021

Ulga IP Box: Kłopoty z upgradami i aktualizacjami

Blog

czytaj więcej

12 lutego 2021

Ulga IP Box: Słabe umowy i brak praw autorskich

Blog

czytaj więcej

27 listopada 2020

Ulga IP Box: Opis stanu faktycznego na potrzeby interpretacji indywidualnej

Blog

czytaj więcej

28 października 2020

Ulga IP Box: Dochód kwalifikowany dla celów IP Box

Blog

czytaj więcej

09 października 2020

Ulga IP Box: Czym jest działalność badawczo-rozwojowa?

Blog

czytaj więcej

16 września 2020

Ulga IP Box: Rozliczanie kosztów z ubiegłych lat

Blog

czytaj więcej