powrót

8 kwietnia 2022

Uchwalenie, zmiana i zaskarżenie MPZP

 

Objęcie terenu inwestycji planem miejscowym eliminując konieczność uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a także wskazuje typ dopuszczonej na danym terenie zabudowy. Uchwalenia planu miejscowego uniemożliwia jednak zrealizowanie inwestycji niezgodnych z jego zapisami. Jesteś deweloperem lub inwestorem? Warto byś wiedziałj ak wywołać procedurę uchwalania oraz zmiany MPZP, a także jak zaskarżyć plan miejscowy. Zapraszamy na nasz blog.

 

Przejdź do bloga

Newsletter

Newsletter

Zapisz się na newsletter

zapisz